Level 12 Level 14
Level 13

Book 1/Session 2/Part 1/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acceleration
ivme, hızlanma
accent
vurgu, aksan
access
giriş, giriş yolu
acclaim
alkışlamak, coşkuyla kabul etmek
accommodation
yatacak veya kalacak yer
accompany
eşlik etmek, beraber bulunmak
accomplish
başarmak, üstesinden gelmek
accord
(with) uymak, uyuşmak
account
rapor, banka hesabı, düşünme, göz önüne alma
accurate
doğru, hatasız
accustom
(to) bir şeye alıştırmak
achievement
başarma, başarı
acknowledge
doğruluğunu, varlığını, öyle olduğunu kabul etmek
acquaintance
bilgi, tanıdık bir kişi
bang
şiddetli vuruş, gürültü, şiddetle çarpmak
bankruptcy
iflas
bargain
pazarlık, pazarlık etmek
barrel
fıçı, varil, namlu
barren
kısır (bitkiler ve dişi hayvanlar)
barter
takas, takas etmek
base
taban, temel, merkez, üs, (on) dayanmak, bir esas üzerine kurmak
basic
ana, temel, başlıca
cabinet
dolap, kabine, bakanlar kurulu
cereal
tahıl, hububat
certify
doğrulamak, onaylamak, diploma/ sertifika vermek