Level 13 Level 15
Level 14

Book 1/Session 2/Part 1/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cessation
durma, kesilme, ara
chairman
başkan, bir toplantıyı yöneten kişi
challenge
meydan okuma, yarışmaya zorlamak
chamber
oda, bölme
chaotic
karmakarışık, düzensiz
characteristic
(of) özellik
charge
ücret talep etmek, suçlamak, suçlama
charity
yardımseverlik, iyilik, hayır kurumu
charm
büyü, çekicilik, büyülemek
chase
kovalamak, kovalama, takip
chat
sohbet, gevezelik, sohbet etmek
check
(on) denetim, denetlemek, kontrol etmek
cheer
(yüreklendirici, övücü...) bağırarak takdir etmek, alkış tutmak
chest
göğüs, kasa, sandık
chief
şef, başkan, müdür, başlıca, önemli
chill
serinlik, soğuk, üşümek, soğutmak
choice
seçme, seçim, seçenek
choir
koro
choke
nefes alamamak/tıkanmak, tıkamak, tıka basa doldurmak
chop
vuruş, kesme, yarmak, parçalamak
chore
düzenli yapılan ufak tefek iş
chorus
koro
chronicle
tarihsel kayıt
circuit
halka, çember, elektrik devresi
deceit
dolandırıcılık, hilekarlık