Level 14 Level 16
Level 15

Book 1/Session 2/Part 2/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deceive
aldatmak, kandırmak
decently
görgülü, terbiyeli bir şekilde
deception
aldatma, kandırma
decisive
sonuca götüren, kararlı, azimli
declare
bildirmek, açıklamak
decline
azalmak, zayıflamak, inmek, kibarca reddetmek
decompose
çürümek, çürütmek, bileşenlerine ayırmak
dedicate
adamak, vermek
deduce
çıkarsamak, sonuç çıkarmak
deduct
(bir bütünden) çıkarmak, eksiltmek
deduction
çıkarsama, sonuç çıkarma
deed
eylem, iş, hareket, senet, tapu senedi
defeat
yenmek,mağlup etmek, yenilme, mağlup olma
defect
bozukluk, kusur
deficiency
eksiklik, noksanlık
define
tanımlamak, tarif etmek
definite
tanım, açıklama
definition
tanım, açıklama
defy
karşı gelmek, baş eğmemek
degrade
küçük düşürmek, alçaltmak
elaborately
dikkatli ve özenli bir şekilde
elderly
yaşlı (insanlar hakkında)
elect
(oy vererek) bir kişiyi seçmek
elegant
şık, zarif
elementary
basit ve kolay; ilk, başlangıç