Level 15 Level 17
Level 16

Book 1/Session 2/Part 2/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elevate
yükseltmek, yukarı kaldırmak
elicit
elde etmek, meydana çıkarmak
eligible
seçilebilir, uygun
eliminate
elemek, atmak, çıkarmak
emancipate
özgürleştirmek, esaretten kurtarmak
embark
gemiye binmek, (on/upon)(yeni veya zor bir işe) başlamak
embarras
utandırmak
embody
(bir fikri, bir ilkeyi) somutlaştırmak, (nesneler için) içermek, kapsamak
embrace
kucaklamak, sarılmak; yürekten inanmak
embroider
nakış işlemek
emerge
ortaya çıkarmak
emigrate
göç etmek
eminent
(insanlar için) ünlü, şöhretli
falsify
gerçeğe uymayacak şekilde bozmak, değiştirmek, tahrif etmek
fame
ün, şöhret
familiarly
samimi bir şekilde
famine
kıtlık, açlık
farewell
elveda, güle güle
farming
çiftçilik
fascinate
büyülemek, hayran bırakmak
fashionable
modaya uygun
fasten
bağlamak, tutturmak
fastidious
zor beğenen, titiz
fatal
ölümcül, çok tehlikeli
fateful
(günler, olaylar ve kararlar için) kaderi belirleyen, geleceği etkileyen