Level 16 Level 18
Level 17

Book 1/Session 2/Part 3/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fault
hata, kusur, fay hattı
fauna
belli bir yerde veya dönemde yaşayan hayvanların tümü
gaze
dik bakış; gözlerini dikip bakmak
gear
vites, donanım, takım, belli bir amaca yönelik giysi veya parçası
gender
cinsiyet
gene
gen
generalize
genelleme yapmak
generate
yaratmak, üretmek
generously
cömert bir şekilde
genius
deha, olağanüstü yetenek, dahi
handicraft
el becerisi, (çoğul) el sanatı ürünleri
handle
sap, kulp, kol, dokunmak, ellemek, ele almak, uğraşmak
handout
bildiri kağıdı, dağıtmak
handy
kullanışlı
haphazardly
gelişigüzel, önceden planlanmamış bir şekilde
harassment
usandırma, rahatsız etme, taciz
harbour
liman, barındırmak, korumak, saklamak
hardship
güçlük, sıkıkntı
imaginary
hayali, hayal ürünü
imaginative
yaratıcı, hayal gücü kuvvetli
imitate
taklit etmek
immediate
derhal, hemen
immensely
çok fazla, son derece
immigrant
göçmen
imminent
eli kulağında, pek yakında olacak olan