Level 17 Level 19
Level 18

Book 1/Session 2/Part 3/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
immoral
ahlaka aykırı
immortal
ölümsüz
immunity
bağışıklık, muafiyet
impact
etki
impair
bozmak, zayıflatmak
impartial
yansız, taraf tutmayan
impede
engellemek
impending
(özellikle can sıkıcı şeyler için) olması yakın
impersonal
kişisel olmayan, kişisel duyguları yansıtmayan
implement
yerine getirmek, uygulamak, yürürlüğe koymak
implication
ima, olası etki, sonuç
implicitly
açıkça söylemeyerek, üstü kapalı bir şekilde
imply
ima etmek, dolaylı olarak belirtmek
jeopardize
tehlikeye atmak
jewellery
mücevher
kid
çocuk, takılmak, şaka yapmak
lamb
kuzu, kuzu eti
lame
topal, ayağı sakat, inandırıcı olmayan
landlady
mal sahibi kadın
landmark
önemli bir nokta veya yer
landscape
kırsal manzara, panorama
lane
dar yol, sokak, patika, yol şeridi
lap
kucak, tur
last
sürmek, devam etmek, dayanmak, bozulmamak
manoeuvre
manevra, tatbikat, manevra yapmak, ustalıkla hareket ettirmek, yer değiştirmek