Level 18 Level 20
Level 19

Book 1/Session 2/Part 4/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
manor
köşk, malikane
mansion
konak, köşk
manually
el ile
manufacture
üretmek, imal etmek
manuscript
el yazması kitap
marine
deniz ile ilgili
marital
evlilik ile ilgili
mark
leke, çizgi, çizik, işaret, iz, iz bırakmak, lekelemek, not, not vermek, belirtmek, göstermek
markedly
belirgin, göze çarpan bir şekilde
martial
savaşla ilgili
martyr
şehit
marvellously
mükemmel bir şekilde
masculine
erkek, erkeğe özgü
narrate
anlatmak, nakletmek
narrowly
kıl payı, ucu ucuna
narrow-minded
dar kafalı
nasty
kötü, berbat, tatsız
nation
ulus, millet
obscure
belirsiz, anlaşılmaz, gizlemek, örtmek
observatory
gözlem evi
observe
gözlemlemek, incelemek
obsession
saplantı, takıntı
obsolete
modası geçmiş
obstacle
engel
obstinate
inatçı