Level 1 Level 3
Level 2

Book 1/Session 1/Part 1/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
can (noun)
metal kap, teneke kutu
cancellation
iptal, iptal etme
candid
içten, dürüst, samimi
candidate
aday, bir sınava giren kimse
capable
yeterlikli, yapabilen, elinden gelen
capital
başkent
capsize
alabora olmak, devrilip ters dönmek
captivity
esaret, tutsaklık
capture
yakalamak, esir almak
career
meslek, kariyer
carriage
vagon
cartoon
karikatür
carve
yontmak, oymak
case
belli bir durum, olay, vaziyet
cast
atmak, fırlatmak
casual
rahat, sıradan, kayıtsız
casualty
(savaş ve kazalar için) zayiat, yaralanan veya ölen kişi
catastrophe
felaket, facia
cautious
dikkatli, tedbirli
cease
durdurmak, sona erdirmek
celebrity
ünlü kişi
cell
hücre
cemetery
mezarlık
censor
sansürlemek
centrally
merkezi