Level 19 Level 21
Level 20

Book 1/Session 2/Part 4/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obstruct
tıkamak, engel olmak
obtain
elde etmek, edinmek
patiently
sabırlı bir şekilde
patriot
vatansever kişi
patrol
devriye gezme, devriye gezmek
patronize
büyüklük taslamak
pattern
desen, motif, gelişim tarzı, bir şeyin gelişirken izlediği yol
pause
durma, duraklama, durmak, ara vermek
pave
kaldırım döşemek
pavement
kaldırım
pawn
rehine vermek, borç verilen parayı geri ödeyeceğine dair bir garanti olarak bir şeyi rehin bırakmak, piyon
peaceful
barışçı, sessiz ve sakin
peak
zirve, doruk, doruğa ulaşmak
pear
armut
pearl
inci
peasant
köylü
pebble
çakıltaşı
peculiar
acayip, garip, (to) bir kişiye, şeye veya yere özgü
pedestrian
yaya
peel
(meyve,sebze) soymak, soyulmak, pul pul dökülmek
peer
akran, yaşıt, dikkatle bakmak
penalize
ceza vermek
penetrate
içine girmek, sızmak, işlemek
peninsula
yarımada
penname
takma ad