Level 20 Level 22
Level 21

Book 1/Session 2/Part 5/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pension
emekli aylığı
people
ulus, halk
perceive
sezmek, algılamak
quality
kalite
quantity
miktar,adet,nicelik
raito
oran
rattle
tıngırdamak,takırdamak
raw
çiğ,pişmemiş
ray
ışın
razor
ustura,traş makinesi
react
karşılık vermke,tepki göstermek
readliy
isteyerek,seve seve
realistic
gerçekçi,mantıklı
reality
gerçek,hakikat
realization
anlama,kavrayış
realm
krallık;alem,alan,saha
rear
arka,geri
reason
sebep,neden,akıl,fikir;düşünmek,aklını kullanmak;bir nedene bağlamak,akla dayalı bir düşünceye varmak
reasonable
akla yakın,makul,mantıklı
reassure
içini rahatlatmek,güven vermek
rebel
asi,isynacı;isyan etmek
recall
hatırlamak
recede
geri çekilmek
receipt
makbuz,satış fişi
receive
almak,elde etmek