Level 21 Level 23
Level 22

Book 1/Session 2/Part 5/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
receptive
açık,yeni fikirleri kabul etmeye hazır
recession
durgunluk
recipe
yemek tarifi
scent
koku
sceptial
kuşkucu,şüpheci
schedule
program;programlamak
scheme
plan,program;düzen,dolap,entrika
schizophreina
şizofreni
scholar
bilgin,alim
scholarship
burs
scholastically
akademik olarak
school
(balık vb. için)sürü
scissors
makas
scold
azarlamak
scope
(for)fırsat,olanak,genişlik,kapsam
score
sayı,gol,skor;sayı yapmak,gol atmak
scorn
küçümseme;küçümsemek
scrape
çizik,sıyrık;kazımak,sıyırmak
scratch
çizik,sıyrık;kazımak,sıyırmak
scream
çığlık;çığlık atmak
screen
perde,ekran,paravan,bölme
screw
vida;vidalamak
script
senaryo,yazı,alfabe
scrutinize
dikkatle incelemek
scuba
su altı solunum aygıtı