Level 22 Level 24
Level 23

Book 1/Session 2/Part 6/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sculptor
heykeltraş
sculpture
heykel
search
aramak
seat
koltuk,sandalye;oturmak;oturacak yeri olmak
secluded
kuyu,tenha
second
saniye
secondary
ikincil;daha az önemli
secrecy
gizlilik
secrete
salgılamak
secrety
gizlice
section
bölüm,kısım
secular
din ile ilgili olamayan
secure
güvenli,emniyette;sağlama almak,güvenli hale getirmek
sedentary
hareketsiz
sediment
tortu,çökelti
seduce
kandırmak,tavlamak;ayartmak,baştan çıkarmak
seductive
baştan çıkarıcı,çekici,alımlı
seed
çekirdek,tohum
seek
aramak;istemek
segregation
ayırım
tax
vergi;vergilendirmek
tear
gözyaşı
tease
kızdırmak,takılmak
tediously
sıkıcı ve bıktırıcı bir şekilde
teenage
(sadece isimlerden önce)13-19 yaş arası