Level 23
Level 24

Book 1/Session 2/Part 6/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
teetotal
içki içmeyen,yeşilaycı
temper
öfke,sinir,ruh hali,keyif
temperament
mizaç,huy
temperate
(iklim için) ılıman,sakin,ılımlı
temple
tapınak,mabet,şakak
temporary
geçici
temptation
dayanılmaz istek,cezbeden bir şey
tenant
kiracı
tend
eğiliminde olmak,meyilli olmak
tenderly
şefkatli ve sevgi dolu bir şekilde
unconscious
baygın,kendinde değil
uncover
meydana çıkarmak
underestimate
küçümsemek,hafife almak
undergo
yaşamak,maruz kalmak,başından geçmek
variable
değişken
varied
çeşitli,çeşitlilik gösteren
variety
değişiklik,çeşitlilik
various
çeşitli
warrior
savaşçı
wary
ihtiyatlı,uyanık
waste
boşa;atık;boşa harcamak
watchful
uyanık,tetikte
wear
giymek,takmak,yıpratmak,aşındırmak;eskimek
weave
dokumak,örmek
wed
evlenmek