Level 2 Level 4
Level 3

Book 1/Session 1/Part 2/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
daily
günlük, her gün
dairy
süt ürünleri, süthane, mandıra
daisy
papatya
dam
baraj, bent
damage
zarar, zarar vermek
damp
nemli, rutubetli
dash
atılmak, fırlamak
date
tarih
dawn
tan, şafak vakti
deadline
son bitme tarihi, mühlet
deadly
öldürücü, ölümcül
deaf
işitme engelli, sağır
deal
pazarlık, anlaşma
dear
sevgili
debate
tartışmak, görüşmek
debris
enkaz, yıkıntı
debt
borç
debut
sahneye veya toplum önüne ilk çıkış
decade
on yıl
decay
çürüme, çürümek, çürütmek
decease
ölüm, ölmek
eagerly
hevesle, istekli bir şekilde
earnestly
ciddi, kararlı bir şekilde
ease
rahat, kolaylık, rahatlık
eavesdrop
gizlice dinlemek, kulak misafiri olmak