Level 3 Level 5
Level 4

Book 1/Session 1/Part 2/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eccentric
(insanlar ve davranışları için) garip, acayip
echo
eko, yankılanmak
eclectic
derleyen, ayrı ayrı bir çok kaynaktan yararlanan
eclipse
güneş veya ay tutulması
ecosystem
ekosistem
edge
kenar
edible
yenilebilir
edit
baskıya hazırlamak
edition
(kitap, dergi vb. için) baskı, sayı
effect
etki, tesir
effectively
etkili olarak, etkin bir şekilde
efficiently
verimli, israfsız bir şekilde
effort
çaba, gayret
eject
dışarı atmak, fırlatmak
fabulous
inanılmaz, mükemmel
facade
(özellikle büyük ve görkemli binalar için) yüz, cephe
facilitate
kolaylaştırmak, rahatlatmak
facility
yetenek, beceri
fade
solmak
failure
başarısızlık
faint
bayılmak, güçsüz, cansız
faintly
birazcık, azıcık
fair
dürüst, namuslu
fairness
dürüstlük, adalet
fairy
peri, cin