Level 4 Level 6
Level 5

Book 1/Session 1/Part 3/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
faith
güven, itimat
fake
taklit, sahte şey
falsehood
yalan söz, yalan söyleme
gadget
küçük alet
gain
kazanç, kar, kazanmak, edinmek
gamble
kumar, kumar oynamak
gang
çete
gap
boşluk, aralık, fark, mesafe
garment
giysi
gasp
soluk, nefes, soluk soluğa kalmak
gather
toplamak, toplanmak
gauge
gösterge, ölçmek
habit
huy, alışkanlık
habitat
habitat, doğal ortam
hail
(hava için) dolu, dolu olarak yağmak
hallucinate
hayal görmek
halt
durma, durmak, durdurmak
hamper
güçleştirmek, engellemek
handicap
dezavantaj, engel, engellemek
Indian
Hintli, kızılderili
ideally
kusursuz bir şekilde
identical
tıpatıp aynı
identify
kimliğini belirlemek, teşhis etmek
identity
kimlik
idiom
deyim