Level 5 Level 7
Level 6

Book 1/Session 1/Part 3/2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
idiot
aptal, salak
idle
boş, aylak, tembel
idolize
ilahlaştırmak
ignite
tutuşmak, ateşlemek, tutuşturmak
ignorance
bilgisizlik, cehalet
ignore
bilmezlikten gelmek, aldırmamak
illegal
yasaya aykırı
illegible
okunaksız
illiterate
okuma yazma bilmeyen, cahil
illuminate
aydınlatmak, ışıklandırmak, açıklamak, aydınlığa kavuşturmak
illusion
hayal, yanılsama
illustrate
göz önüne sermek, sergilemek
image
görüntü, imaj, izlenim
jar
kavanoz
jealous
kıskanç
keen
hevesli,istekli
label
etiket, etiketlemek
laborious
zahmetli, yorucu
labour
iş, emek, işgücü
lace
dantel
lack
eksiklik, sahip olmama, bir şeyden yoksun olmak
ladder
seyyar merdiven
lag
geride kalmak, gerisinde kalmak
lagoon
lagün
machinery
makineler, mekanizma