Level 6 Level 8
Level 7

Book 1/Session 1/Part 4/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mad
deli, akıl hastası
magnet
mıknatıs
magnificently
mükemmel bir şekilde
magnify
büyütmek
maintain
sürdürmek, önceki durumu devam ettirme
major
büyük, önemli, ciddi
majority
çoğunluk, büyük kısım
malaria
sıtma hastalığı
malfunction
arıza, bozukluk, bozulmak
management
yönetim, idare
manipulate
(bir makineyi vb.) kullanmak, çalıştırmak
mankind
insanlık, insanoğlu
manner
şekil, tarz, usul
nag
dırdır etmek, başının etini yemek
nail
tırnak, çivi, çivi çakmak
naive
deneyimsiz, toy, saf
naked
çıplak
oasis
vaha
oath
yemin, ant
obedient
söz dinleyen, itaatkar
obey
söz dinlemek, itaat etmek
object
nesne, cisim, eşya
objection
itiraz, protesto
objectively
nesnel, tarafsız bir şekilde
oblige
yapmak zorunda bırakmak