Level 8 Level 10
Level 9

Book 1/Session 1/Part 5/1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
patch
yama, parça, bölüm, yamamak
path
dar yol, patika
pathetic
dokunaklı, acıma duygusu yaratan
qualification
nitelik, vasıf, yeterlilik belgesi
qualify
hak kazanmak, yeterlilik kazanmak/kazandırmak
rabies
kuduz hastalığı
race
yarış, yarışmak; ırk, soy
racial
ırksal, farklı ırklar arasında var olan
racism
ırkçılık
rack
raf, askı
radiant
parlak, parıldayan
radical
kökten, köklü, radikal
raft
sal
rage
öfke, öfkelenmek; tüm şiddetiyle sürmek
raid
baskın, akın, baskın yapmak
railway
demiryolu
rainforest
yağmur ormanı
raise
kaldırmak, yükseltmek, toplamak, biriktirmek, (bir konuyu) gündeme getirmek
randomly
gelişigüzel, plansız bir şekilde
range
sıra, dizi, menzil, genişlik, kapsam
rapidly
çabuk, hızlı bir şekilde
rarity
azlık, nadirlik, nadir bulunan şey
rash
atak, atılgan, sabırsız, aceleci, isilik, kurdeşen
rat
sıçan, iri fare
rate
oran, düşünmek, saymak