Level 2
Level 1

Familie - Семья


122 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
famIlie (-ii)
семья
părInți
родители
mAmă(-e)
мама
tAtă (tAți)
папа
copIl (-ii)
ребенок
copii
дети
băiAt (băiEți)
мальчик
bebelUș (-i)
младенец
fAtă(fEte)
девушка
fIică (-e)
дочь
fIu (fIi)
сын
geAmăn (gEmeni)
близнец
frAte (frAți)
брат
sOră (surOri)
сестра
soț (-i)
муж
soțIe (-ii)
жена
soțIi
супруги
bunIc (-i)
дедушка
bunIcă(-i)
бабушка
bunIci
дедушка и бабушка
mătUșă (-i)
тетя
Unchi (unchi)
дядя
nepOt (-ți)
внук
nepoAtă (-e)
внучка
nepOți
внуки
rUdă (-e)
родственник
văr (vEri)
двоюродный брат 1
verișOr (-i)
двоюродный брат 2
vAră (vEre)
двоюродная сестра 1
verișoAră (-e)
двоюродная сестра 2
naș (-i)
крестный отец
nașă (-e)
крестная мать
bărbAt (-ți)
мужчина
femEie (femEi)
женщина
gInere (-i)
зять
nOră (nurOri)
невестка, сноха
sOcru (-i)
свекр (тесть)
soAcră (-e)
свекровь (теща)
cumnAtă (-e)
золовка, свояченица
cumnAt (-ți) /
шурин, деверь
vitrEg (-ă, gi, -ge)
сводный
tată vitreg
отчим
mamă vitregă
мачеха
străbunIcă (-e)
прабабушка
străbUn (-i)
предок
strămOși
предки
strănepOt
потомок
cAsnică (-e)
домохозяйка
căsătorIe (-ii)
брак
сăsnicIe
супружество, брак
căsătorIt, însurAt
женат
celibatAr, holtEi
холостяк, не женат
căsătorItă, măritAtă
замужем
nemăritată
незамужняя
logodIt/ă
помолвлен/а
logOdnă (-e)
помолвка
mireAsă (mirEse)
невеста
mIre (miri)
жених
tineri căsătoriți
молодожены
cErere în căsătorie
предложение вступить в брак
a se căsătorI (mă căsătorEsc)
жениться, выходить замуж
cununIe (-ii)
венчание
nUntă (-ți)
свадьба
nunta de bronz
бронзовая свадьба
cUplu
супружеская пара
divOrț (-uri)
развод
divorțat/ă
разведенный/ая
nAștere (-i)
рождение
a se nAște
рождаться
zIua onomAstică
именины
a murI (mor)
умирать
aniversArea căsătorIei
годовщина свадьбы
întreAga famIlie
вся семья
stAre civIlă
семейное положение
prenUme (prenUme)
имя
nUme (nUme)
фамилия
nume patronImic
отчество
îl cheAmă
его зовут
o cheAmă
ее зовут
îi cheAmă
их зовут
numerOs (-oAsă,--și,-oAse)
многочисленный
apropiAt
близкий
rUde apropiAte
близкие родственники
îndepărtAt
дальний
unIt
сплоченный
mai mic
младший
mai mAre
старший
a locuI (locuiEsc)
проживать, жить
a trăI (trăiEsc)
жить, существовать
doAmnă (-e)
госпожа, дама
domnișoAră (-e)
барышня (к девушке)
dOmn (-i)
господин
a strÂnge mÂnă
пожимать руку
om (oAmeni)
человек(люди)
fetIță (-e)
девочка
vÂrstă (-e)
возраст
în vârstă
пожилой
copilărIe (-ii)
детство
tinerEțe (-i)
молодость
maturitAte
зрелость
matur
зрелый, взрослый
bătrânEțe (-ți)
старость
tÂnăr
молодой
tÂnără
молодая
tIneri
молодые (мн.ч. м. р.)
tInere
молодые(мн.ч. c. и ж. р.)
bătrÂn
старый
bătrÂnă
старая
bătrÂni
старые (мн.ч. м. р.)
bătrÂne
старые (мн.ч. c. и ж. р.)
adult
взрослый
Între două vârstă
средних лет
de vârstă medie
среднего возраста
nu mai este (sunt) în viAță
нет в живых
vecIn (-i)
сосед
vecInă (-e)
соседка
priEten (-i)
друг
priEtenă (-e)
подруга
întâlnIre (-i)
встреча
partenEr
партнер
de orIgine ucraineană
украинского происхождения
pensionar (-ă, -i, -e)
пенсионер