Level 9 Level 11
Level 10

Expresii - 2 - Фразы


123 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bună dimineața!
Доброе утро!
Bună ziua!
Добрый день!
Bună seara!
Добрый вечер!
Bună!
Здравствуйте!
Salut!
Привет!
La revedere!
До свидания!
Pe curând!
До встречи в ближайшее время!
Pe mâine!
Увидимся завтра!
Noapte bună!
Спокойной ночи!
Sărut mâna!
Целую вашу руку!
O zi bună!
Хорошего дня!
O seară bună!
Хорошего вечера!
Salutare!
Приветствую!
Bine ai/ați venit!
Добро пожаловать!
Stimați...
Уважаемые...
Drag (-ă,-i)
Дорогой (-ая, -ие)
Drum bun!
Счастливого пути!
Bun rămas!
Счастливо оставаться!
Cu stimă,...
С уважением,...
Mulțumesc mult / frumos!
Большое спасибо!
Bine, mulțumesc.
Хорошо, спасибо.
Cu plăcere.
С удовольствием.
Pentru puțin.
Не за что.
Îmi pare bine de cunoștință!
Приятно познакомиться!
Încântat(ă) de cunoștință!
Рад(-а) встретиться с вами!
Mă bucur să vă cunosc !
Рад встретиться с вами!
Pentru început,...
Для начала ,...
La început,...
Вначале ,...
În primul rând,...
В первую очередь,...
În al doilea rând,...
Во вторую очередь,...
În ultimul rând
В последнюю очередь
De la început până la sfârșIt
От начала до конца
Deodată...
Вдруг/неожиданно...
ApropO,...
Кстати,...
Prin urmare,..
Следовательно/Значит
De asemenea,...
Также,...
Mai întâi de toate,...
Прежде всего,...
În plus,...
Вдобавок/К тому же,...
Apoi/Pe urmă,...
Затем,...
La urma urmei,...
В конце концов,...
În sfârșit,...
В конце,...
În concluzie,...
В завершение,..
Nici...nici...
Ни...ни...
Spre deosebire (de)...
В отличие (от)...
(Nu) sunt de acord
Я (не) согласен
(Nu) sunt de aceeași părere
Я (не) того же мнения
(Nu) vă dau dreptate
Это (не) справедливо
Fără îndoială,...
Без сомнения,..
Desigur,...
Конечно,..
Evident,...
Очевидно,..
Nu-i așa?
Не так ли?
Așa este!
Так и есть!
Aș vrea (dori) să...
Я хотел(а) бы...
Sper că,...
Надеюсь,что...
Mă tem că,...
Боюсь,что...
Știu, că...
Знаю,что...
De fapt,..
Фактически/По факту...
AdIcă,...
То есть/Значит..., а именно
În afară de această/asta,...
Помимо этого,..
De aceea,...
Потому, поэтому
Deosebit
Особенно
DeoarecE
Потому что/Поскольку
În special,...
Особенно/В особенности,...
În linii mari,...
В общих чертах,...
În schimb,...
Взамен,...
Altfel,...
Иначе,...
Printre altele,...
Между прочим,...
(De) altmInteri,...
Иначе/Иным образом,...
Pe de o parte,...
С одной стороны,...
Pe de altă parte,...
С другой стороны,...
Însă
Все же/Однако
DeșI
Хотя/Несмотря на то,что,...
Ce părere aveți despre...?
Какое ваше мнение о ...?
După părerea mea,...
По моему мнению,...
În opinia mea,...
По моему мнению,...2
Din punctul meu de vedere,...
С моей точки зрения / По моему мнению,..
Sunt sigur, că,...
Я уверен,что,..
După cum știm,...
Как мы знаем,..
La drept vorbind,...
По правде говоря,..
De bună seamă,...
Безусловно/Несомненно
În fond,...
По существу,..
Mai bine zis,...
Точнее говоря,..
Se poate spune că...
Можно сказать,что,..
În general...
В общем,..
Într-un cuvânt,...
Одним словом,..
Cu alte cuvinte,...
Другими словами,..
Posibil,...
Возможно,..
Probabil,..
Вероятно,..
Poate,...
Можно,..
În nici un caz,...
Ни в коем случае,..
Îmi pare bine că,...
Я рад, что,..
Îmi pare rău că,...
Мне жаль,что,..
Cu părere de rău,...
К сожалению,..
Din păcate,...
К сожалению,..2
Din fericire,...
К счастью,..
Din nefericire,...
К несчастью,..
Spre nedumerirea mea,...
К моему недоумению,..
Spre marele meu regret,...
К моему великому сожалению,..
(Și) totuși,...
И все же,..
Datorită,...
Благодаря,..
Măcar
Хотя бы
Dimpotrivă/din contra,...
Напротив,..
Cu toate acestea/astea,...
Несмотря на все это,..
Chiar
Даже/Хотя
Nici chiar (nu)
Даже не
Tocmai
Как раз/Едва/Только что
în linii mari
В общих чертах
Am emoții.
Я переживаю.
la prima vedere
на первый взгляд
din vedere
из виду
nu face nimic
не за что
Toate cele bune!
Всего хорошего!
Totul va fi bine.
Всё будет хорошо.
Este o mare plăcere pentru mine
Большое удовольствие для меня
în continuare
в дальнейшем
Rămâneți cu bine!
Прощайте!
dacă succInt
если вкратце
în două cuvinte
в двух словах
și așa mai departe
и так далее
cum am mai spus
как я уже говорил/a
de regulă
как правило
Nu am cuvinte!
У меня слов нет!
Eu presupUn că
Я предпологаю, что