Level 19 Level 21
Level 20

Animale și păsări domestice


129 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animal (-e)
животное
domestice
домашние
animale de fermă
сельскохозяйственные животные
cal (cai)
лошадь
iapă (iepi)
кобыла
mânz
жеребенок
capră (-e)
коза
țap (-i)
козел
ied (iezi)
козленок
bou (boi)
вол
taur (-i)
бык
măgar (-i)
осел
berbec (-i)
баран
oaie (oi)
овца
miel (miei)
ягненок
porc (-i)
свинья
purcel (-ei)
поросенок
vacă (vaci)
корова
vițel (-ei)
теленок
pOnei
пони
iepure (-i) de casă
кролик
animale de companIe
домашние животные
câine (-i)
собака
pisică (-i)
кошка
motan (-i)
кот
cățel (-ei)
щенок
pisoi
котенок
mascUl
самец
femElă
самка
coamă (-e)
грива
vită (-e)
скот, скотина
turmă (-e)
стадо
cireAdă (cirezi)
табун, стадо
coadă (-e)
хвост
blană
шерсть
labă (-e)
лапа
gheară (-e)
коготь
potcoAvă (-e)
подкова
gura țEvii / bOtniță
намордник
zgArdă (zgarzi)
ошейник
pasăre (păsări)
птица
de casă
домашний
păsări de curte
домашняя птица
găină (găini)
курица
cocoș (-i)
петух
pui
цыпленок
curcan (-i)
индюк
curcă (-i)
индейка
gâscă (gâște)
гусь
boboc de gâscă
гусенок
rață (-e)
утка
boboc de rață
утенок
cioc (-uri)
клюв
pană (pene)
перо
penAj (-e)
оперение
Aripă (-i)
крыло
coadă păsării
хвост птицы
moț (-uri)
хохолок
cUib (-uri)
гнездо
ou (ouă)
яйцо
a cloci (3 - clocește)
высиживать яйца
găoAce
скорлупа
coAjă (coji)
оболочка
curte (-ți)
двор
ogradă (ograzi)
двор (o)
hambar (-e)
сарай
fân
сено
pAie
солома
iarbă (ierburi)
трава
cereale
злаки,зерновые культуры
grâu
пшеница
porUmb (-i)
кукуруза
secAră
рожь
mei
пшено
ovăz
овес
orz
ячмень
grăunte (-ți)
зерно
gErmeni de grâu
ростки пшеницы
semințe
семена
bEhăie (a behăi)
блеет
măcĂcăie (a măcăcăi)
мекает (коза)
grOhăie (a grohăi)
хрюкает (свинья)
gUiță (a guița)
хрюкает (визжит) поросёнок
mugEște (a mugi)
мычит (корова)
lAtră (a lătra)
лает
miAună (a mieuna)
мяукает (кошка)
rAge (a rage)
ревёт
mÂrâie (a mârâi)
рычит
toArce (a toarce)
мурлычет
necheAză (a necheza)
ржёт (лошадь)
a mulge (mulg)
доить
ciugulEște (a ciuguli)
клюет
mușcă (a mușca)
кусает
cotcodăcEște (a cotcodaci)
кудахчет
cântă cucurIgu
кукарекает
a mesteca (3 sg. și pl. méstecă)
жевать
vacă mEstecă iarbă
корова жует траву
pIuie (a piui)
пищит (цыплёнок, птенец)
gÂgâie (a gâgâi)
гогочет (гусь)
mĂcăie (a măcăi)
крякает
porumbel Urluie
голубь воркует
a oua (3 sg, și 3 pl. óuă)
нести яйца
câinele lAtră
собака лает
câinele scheAună
собака скулит
pisica miAună
кошка мяукает
pisica toArce
кошка мурлычет
vaca mugEște
корова мычит
calul necheAză
лошадь ржет
oaia bEhăie
овца блеет
porcul grOhăie
свинка хрюкает
purcelul gUiță
поросёнок хрюкает (визжит)
găina cotcodăcEște
курица кудахчет
capra măcĂcăie
коза мекает
rața mĂcăie
утка крякает
gâsca gÂgâie
гусь гогочет
gâsca șUieră
гусь шипит
gâște, șerpi sâsâie
гуси, змеи шипят
curcanul bolborosEște
бормочет индюк
cocoșul cÂntă
петух поет
puiul pIuie
цыплёнок пищит
măgArul rage
осел ревёт
cotEț (-e) de găini
курятник
cOcină (-i) de porci
свинарник
grajd (-uri)
хлев
grajd pentru vaci
коровник
grajd pentru cai
конюшня для лошадей
cușcă pentru iepuri
клеткa для кроликов
porEclă (-e)
кличка (животн.), прозвище, псевдоним
şeptEl (-uri)
домашний скот