Level 16 Level 18
Level 17

1501 - 1600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mesel
Örnek alınacak söz 2. Atasözü 3. Eğitici hikâye veya masal
kaporta
Otomobilde kaput veya ön kapak / Gemi içinin aydınlanması ve hava alması amacıyla güvertede açılmış bulunan camekânlı yer
refüj
Orta kaldırım // taşıtların yoğun olduğu yollarda, yayaların karşıdan karşıya iki aşamada geçebilmeleri için, yolun ortasında ve yola koşut olarak düzenlenmiş dar kaldırım. // Refüj kısaca orta kaldırım demektir. Çok şeritli, gidiş ve gelişi ayrılmış yüksek hızlı yollarda kullanılan yardımcı elemanlardır. Refüjler bir yolun tümü boyunca kullanıldıkları gibi, kavşak girişlerinde kanalize edici olarak uygulanırlar. Refüjler, trafik güvenliği, teknik altyapı tesislerine yer sağlanması, yaya geçişlerinde güvenlik ve kolaylık, peyzaj çalışmaları ile estetik görünüm, doğaya uyum ve büyüyen bitkiler ile de karşıdan gelen araçların farlarının sürücülerin gözlerini kamaştırmasını engelleme gibi amaçlar için yapılabilirler.
tiran
Acımasız, gaddar, despot / Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
resif
Su düzeyindeki sıra kayalar (jeoloji) // Resif, denizcilik terminolojisinde kaya, kum ve deniz canlıların birikimiyle birlikte suyun cezir halindeyken (gel-gitle oluşan en düşük su seviyesi) altı kulaç (yaklaşık 11 metre) veya daha az derinlikli sığ alanlarında oluşmuş su altı yüzey yapılarıdır. Pek çok resif kumun abiyotik-biriktirmeleri, dalgaların kayalar üzerindeki erozyonu ve diğer doğal süreçler sonucunda gelişirken en çok bilinenleri biyotik süreçlerin baskınlığında mercanların ve kalkerli alglerin etkisiyle tropik denizlerde oluşmuş mercan resifleridir.
mercan
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı (Corallium rubrum) 2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde
mercan adası
Su yüzüne kadar çıkan yuvarlak mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol (resif = Su düzeyindeki sıra kayalar)
folk
Halk
fol
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
dizel
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
beşer
İnsanoğlu, insan
beşeri coğrafya
Beşeri coğrafya (insan coğrafyası), coğrafi çevrenin insan yaşamına etkisi ve insanın mekanda yaptığı değişiklikleri inceleyen bir coğrafya anabilim dalıdır
ikame
Yerine koyma, yerine kullanma
gurme
Yemekler ve içkiler konusunda uzmanlık ölçüsünde bilgisi ve gelişmiş beğenisi olan, ağzının tadını bilen kişi, yiyecek içecek uzmanı.
gastronomi
Yemeği iyi yeme merakı / Sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi // Gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi kurup hassas ve iştiah açıcı yiyecekleri belirli bölgelerin pişirme stilleri de kullanarak hazırlayan yemek sunma sanatıdır.[1][2] Gastronomi’yi bilenlere ve ilgilenenlere gastronom denir. Bu kişi(ler), çalışmalarında teori ve uygulamayı birleştirerek sunum yaratan kişlerdir. Pratik gastronomi, dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, üretimi ve servisinin uygulanması ve çalışması ile ilişkilidir. Teorik gastronomi ise pratik gastronomiyi destek niteliktedir.[3] Yemek tarifleri, teknikler ve yemek kitapları üzerine odaklanmış bir sistem ve süreç yaklaşımı ile ilgilidir. Gıda gastronomisi, daha çok yiyecek ve içeceklerin oluşumuyla bağlantılıdır. Teknik gastronomi ise, pratik gastronominin temelini oluşturur ve gastronomi konularının değerlendirilmesine titiz bir yaklaşım getirir.[4]
pranga
Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir
filinta
Namlusu kısa, kurşun atan bir tür küçük tüfek 2. Güzel, yakışıklı
şehadet şerbetini içmek
şehit düşmek
gam
Tasa, kaygı, üzüntü
seyran
Gezme, gezinme
prehistorik
Tarih öncesine ilişkin veya bu dönemden kalma
hengâme
Patırtı, gürültü, kavga
anomali
Sapaklık, anormallik
sükse
Gösteriş, ilgi çekecek durum / Başarı
federe
Bir federasyona bağlı olan 2. Bir konfederasyonun üyesi
pragmatizm
Faydacılık (doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarılarıyla değerlendirilen felsefe öğretisi.)
balistik
Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim 2. Mermi çekirdeği üzerindeki fiziksel değişimleri inceleyerek merminin çıktığı silahın tanımlanmasını sağlayan işlem
aranjman
Düzenleme
ihtilaf
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
ittifak
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma 2. Oy birliği
algoritma
Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu
kaytan
Pamuk veya ipekten sicim / Yelkeni yarı kapatmak için kullanılan örgü halat
nebati
Bitki ile ilgili, bitkisel
vaha
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi
yâren
Arkadaş, yakın dost 2. Dostların oluşturduğu topluluk
alkali
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı /// Alkaliler, suda çözünen bazlardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit çözeltisi, turnusolü kırmızıdan maviye çevirir(Ph ına göre değişir). Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içerir. Asit ve alkali çözeltileri karıştığında, alkalideki hidroksit iyonları asitteki hidrojen iyonlarıyla tepkimeye girer ve suyu meydana getirir. Tuz tepkimenin diğer bir ürünüdür. Denklemide şöyledir. hidroksit+hidrojen -->su(h2o) + tuz
dalak
akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ 2. hayvan bilimi Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok olan bir organ 3. Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri 4. Bal peteği
ibrani
Eski Yahudilere verilen ad
ibranice
Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili
sinüs
Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar
kumpanya
Genellikle yabancı sınai, ticari ortaklık / Tiyatro topluluğu // Aynı görüşü paylaşan, aynı eylemi yapan kimseler topluluğu: Hırsız kumpanyası. (sınai: sanayi ile ilgili.)
kumpir
Patates / Özel fırında pişirilen iri patatesin içine peynir, mısır, bezelye vb. malzeme konularak yapılan yiyecek
kumpas
Hile, düzen / Sanayide kalınlık ve incelikleri ölçmede kullanılan ölçüm aleti / Dizicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva
mozaik
Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi / Bu iş için kullanılan mermer parçaları / Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu
zoraki
İstemeyerek yapılan
otomasyon
işlerin otomatik olarak yapılması, özişler
düvel
Devletler
nitrojen
Azot
gayzer
Kaynaç (jeoloji), Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak
hipotez
Varsayım
düve
henüz doğurmamış genç inek, dişi dana.
amorf
Biçimsiz (fizik bilimi)
kabza
Silah, kılıç vb. şeylerde tutulacak yer, tutak, sap
antarktik
Güney Kutbu ile ilgili, Güney Kutbu yakınında olan
ankastre
Gömme / Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş (tesisat)
özerk
Bir üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom
metraj
Metre olarak uzunluk 2. Metre ile ölçme
melez
Hibrit / Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse) / Katışık, karışık
ihtar
Uyarma, dikkat çekme, uyarı 2. Bir şeyi birine hatırlatma
pekiştirmek
Sağlamlaştırmak, tahkim etmek / Güçlendirmek
hıyarağa
Görgüsüz, kaba saba, yontulmamış (kimse), hıyarağası
İsrafil
İslam inanışına göre kıyamet gününü, boru öttürerek bildirmekle görevli melek
larva
Kurtçuk (kurtçuk: Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, larva)
Adriyatik Denizi
Adriyatik Denizi, Akdeniz'in İtalya Yarımadası ve Balkan Yarımadası arasında kalmış koludur
sadizm, mazoşizm, sadomazoşizm (anlamları farklı)
Sadizm: acı vermekten duyulan seksüel haz / mazoşizm: acı çekmekten duyulan seksüel haz / sadomazoşizm: bu olgunun adı (acı çekme ve çektirme) ///////////////////////// Sadomazoşizm: Cinsel doygunluğu ya acı vermede ya da acı çekmede bulma. // Sadizm, karşısındaki kişiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel bir haz duymanın adıdır. Bu adın kaynağı, Fransız filozof ve sadistik öykü yazarı Marquis de Sade'den gelmektedir.Mazoşizm, kendisine acı verilmesinden, eziyet edilmesinden seksüel bir zevk alma duygusudur. Genellikle, dövülme, aşağılanma, bağlanma, işkence edilme, vb. seksüel fanteziler içerir. Bazen de kişilerden biri köle olur ve diğer kişi ona tasma takar. Bu isim ağırlıklı olarak mazoşist bir içeriği olan "Venus in Furs" romanıyla tanınan 19. yüzyıl yazarlarından Leopold von Sacher-Masoch'dan gelmektedir. ///////// Mazoşist acı çekmeyi seven bir kişidir. Sadomazoşizm terimi, acı çekmenin ve acı çekmenin tadını çıkarmayı ifade eden bu iki kavramın bir birleşimidir. Hem sadomazoşizm hem de mazoşizm, sadizmden türemiştir. Ve acıdan zevk alanlardır. // Mazoşizm temelde psikolojik bir terimdir. Genellikle sadizmle uyumlu olan mazoşizm, acı zevklere dayalı bir sapıklık olarak görülür. Sapkınlık olarak değerlendirilmesinin nedeni, sağlıklı bir kişinin içgüdüsel olarak fiziksel şiddeti kendine uygulamak istememesidir. Mazoşizm sıklıkla seks ile ilişkilendirilse de, günlük yaşamda çarpıcı örneklerle karşılaştığımız yaygın bir hastalıktır. Mesela yırtılma, bir cesedi kesme aletleriyle kesme veya tahrip etme ve cildi balmumu damlaları ile yakma gibi fiziksel acı çekmeye ihtiyaç duyan mazoşistler vardır. Bu mazoşizmin ilk aşamasıdır. /// isim, ruh bilimi, Fransızca masochisme
maskara
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, soytarı, hoş / Karnaval maskesi / Rimel / Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz
uçkur
Cinsel duygu veya ilişki // Şalvarı bele bağlamak veya torba, kese vb. şeylerin ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
narkotik
Uyuşturucu // uyku verici. Morfin ve eroin türü maddeler için kullanılır. Tıpta morfin türevi ilaçlar için kullanılır. Narkotik terim eski Yunanca’dan gelir “uyuşturucu” demektir. Tıpta uyku verici her türlü psikoaktif ilaç-madde anlamına gelir.
Mikâil
Tanrı buyruğu ile, insanların rızkını dağıtmakla ve doğa olaylarının gerçekleşmesini sağlamakla görevli melek
hümayun
Kutlu, mutlu 2. Padişahla ilgili 3. Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
kâkül
Alna düşmüş bir biçimde duran saç öbeği, perçem / Alna düşen kısa kesilmiş saç
istihare
Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
istiğfar
Tövbe etme / Tanrı'dan suçlarının bağışlanmasını dileme
keten
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
perçem
alna düşmüş bir biçimde duran saç öbeği, kâkül / Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
astar
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat / Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce sürülen kat
veto
veto etmek reddetmek, kabul etmemek / bir yetkinin, bir kararın, bir yasanın vb. yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı.
arzuhal gibi
çok uzun (mektup)
arzuhalci
Ücret karşılığında mektup, dilekçe vs. yazan kişi.
arter
Atardamar 2. Trafiği yoğun olan ana yol
arterit
Atardamar bozukluğu, arter bozukluğu
yasamak
Yasa koymak / Düzen vermek
dogma
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak: "Dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır." - Melih Cevdet Anday /// bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi
regülasyon
Ayarlama 2. Düzenleme
tekir
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
fermantasyon
Mayalanma
metafor
Mecaz (mecaz: Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz 2. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor)
kitin
Dayanıklı ve esnek organik madde / Eklem bacaklıların ve kabukluların dış dokusunu oluşturan, bazı mantar ve likenlerde de rastlanan, dayanıklı ve esnek organik madde
üleştirmek
Bölüştürmek, pay ederek dağıtmak
nüks etmek
Tekrarlamak / Hastalık veya başka bir durum yeniden ortaya çıkmak, depreşmek, yinelemek
seher
Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti
şeriat
Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku
regresyon
İki veya daha çok değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığının bulunması ve bu doğrusal ilişkinin bir doğrusal denklemle nasıl ifade edildiğinin gösterilmesi
oryantal
Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan // Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplakolarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans
biilaç
İlaçsız, çaresiz / Umutsuz olarak
otağ
Büyük ve süslü çadır, çerge / Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv) da denir. Moğollar ise Macan (Majkan, Mayhan, Mayıkan) derler. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir. Türk kültüründe çadır önemli bir yere sahiptir.
potin
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı (bkz bot) (isim Fransızca bottine)
ordugâh
Ordunun konakladığı yer
endaze
65 santimetrelik uzunluk ölçüsü
kodoş
Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, pezevenk