Level 23
Level 24

2201 - 2250


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
haseki sultan
Padişahtan çocuğu olan karavaş (karavaş: Savaşta tutsak edilen veya satın alınan kadın köle, kul.)
ulak
Haberci "Az sonra ulaklar oba beylerine haber ulaştırmak için atlanmışlardı." - N. Araz
rüçhan
Üstünlük / Yeğlik / Öncelikli
rüçhan hakkı
Yasal olarak tanınan öncelik hakkı
marmelat
Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi
ashap
Sahipler, malikler (bir şeyin veya bir yerin "Sahipleri" anlamında)
tırıs
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
katılmak
Aşırı derecede gülme, ağlama, gıdıklanma, korkma vb. tepkiler sırasında, solunum kaslarının kasılmasından dolayı soluk kesilmek
hatırat
Anılar
künefe
Sıcak yenilen bir tür peynirli tel kadayıf
dibek
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
kontur
Resimde nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi
aza
uzuv, uzuvlar, organ, organlar, üye, üyeler
avize
Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı: "O günlerde avize filan gibi şeyleri görmek değil duymamıştık bile." - Ayla Kutlu
şifonyer
Çekmecelerine çamaşır konulan dolap.
pala
Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç / Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. / Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.
gerontoloji
Yaşlılık bilimi. / Gerontoloji bölümünün bir diğer adı yaşlılık bilimidir. Gerontoloji bölümünün amacı, yaşlı bireylerin hayatlarını daha rahat yaşanabilir bir hale getirmektir.
armada
Donanma
kozalak
Koza / Olmamış, kuru, ham meyve.
Halik
Tanrı
dam
Dansta kavalyenin eşi. (kavalye: bir yerde, bir toplantıda kadına arkadaşlık eden ya da dansta kadına eşlik eden erkek.) / Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm / Tutukevi / Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev, köy evi / Ahır
eksen
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver / Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. / Dingil / Çizgi
jiroskop
Jiroskop; yalnız kütle merkezi sabit olan ve her yöne dönebilen bir kütle veya tekerlektir. Tam olarak bir jiroskop, dönen bir silindir veya tekerlek, rotor ve eksenden oluşur.
miat
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
kofti
Sahtekâr, dolandırıcı kimse
sehiv
yanlışlık
kavil
Söz / Sözleşme, anlaşma (bkz Peygamberin kavliyle...)
asap
Sinir
tefekkür
Düşünme, düşünüş
narsisizm
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsistlik, özseverlik.
vizite
Hekimin hastanedeki hastaları dolaşıp yoklaması 2. Muayene için hekime ödenen ücret (bkz: ingilizcedeki: visit)
maraba
Çiftçi 2. Ortakçı
amper
Elektrik akımında şiddet birimi.
büyücek
Biraz büyük, büyüğe yakın
fıtrat
yaradılış, hilkat
varis
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
lalettayin
Herhangi bir, sıradan (bkz: alelade)
adabımuaşeret
Görgü kuralları
ardiye
Evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyaların konulduğu bölüm 2. Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo
zürefa
Kibarlar, nazikler
zemheri zürefası
Kışın ince giysi ile gezen kimse
zemheri
Kara kış.
acınmak
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek / Acıma işine konu olmak
ayvaz kasap hep bir hesap
"ha öyle ha böyle, ikisi de bir" anlamında kullanılan bir söz
ayvaz
Koca, erkek, eş / Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalıştırılan uşak
çağlayan
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelale, çağlar // 1. bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden çağıltıyla, köpürerek döküldüğü yer. 2. böyle dökülen su.
tecrit
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma / Soyutlama / Yalıtım / Mahkûmu cezasını tek başına çekmesi için diğer hükümlülerden ayırma
böğür
yan taraf / İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü / Dağ yamacı
sema
Gök / İşitme, duyma / Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin
mesire
Gezinti yeri, gezilecek yer
gazap
kızgınlık, öfke.
kelli felli
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli