Level 2 Level 4
Level 3

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Blueberry
Qủa việt quất
blood orange
Cam máu là giống cam ngọt phổ biến, thuộc họ Citrus sinensis , màu sắc của chúng bắt nguồn từ chất anthocyanins làm cho múi quả có màu đỏ
boysenberry
một loại quả mâm xôi lai, thuộc giống Rubus
ugli fruit
loại chanh vùng Tây Ân có đốm xanh và vàng, một giống cây lai giữa bưởi và quýt
tangerine
Quýt
Tomato
Cà chua
breadfruit
Cây sa kê
cantaloupe
(thực vật học)Bí