21 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(en) insats
(an) effort
(en) kollega
(a) colleague
(ett) säljmöte
(a) sales meeting
genomtänkt
refined/thought-out
(en) motgång
(a) setback
helhjärtad
whole heartedly/engaged
(ett) budskap
(a) message
(en) lösning
(a) solution
(ett) förslag
(a) proposal/suggestion
att föredra
to prefer
att uppfatta
perceive
ansikte-mot-ansikte
face-to-face
(en) återkoppling/feedback
feedback
att bekräfta
to confirm
(en) insikt
(an) insight
ärlig
honest
rak
straight
(en) förbättring
(an) improvement
(en) försämring
(a) worsening
(en) svaghet/svagheter
(a) weakness/weaknesses
(en) styrka/styrkor
(a) strength/strengths