1
Ready to learn
Basic Phrases / Základné frázy
2
Ready to learn
More common expressions / Zaužívané výrazy
3
Ready to learn
Emergencies / V prípade nebezpečenstva
4
Ready to learn
General conversation / Všeobecná konverzácia
5
Ready to learn
Making friends / Zoznamovanie
6
Ready to learn
Languages and communication / Jazyky a komunikácia
7
Ready to learn
Family and relationships / Rodina a vzťahy
8
Ready to learn
Interests / Záujmy
9
Ready to learn
Jobs / Zamestnanie
10
Ready to learn
Education / Vzdelanie
11
Ready to learn
Dating and romance / Randenie a romantika
12
Ready to learn
Arranging to meet / Dohodnutie si stretnutia
13
Ready to learn
Time expressions / Vyjadrovanie času
14
Ready to learn
Th weather / Počasie
15
Ready to learn
At home / Doma
16
Ready to learn
Entertaining guests / Zabávanie hostí
17
Ready to learn
Travel / Cestovanie
18
Ready to learn
Asking and giving directions / Ako sa spýtať a odp
19
Ready to learn
Motoring / Motorizmus
20
Ready to learn
Car hire / Prenájom auta
21
Ready to learn
Travelling by taxi / Cestovanie taxíkom
22
Ready to learn
Travelling by bus and train / Cestovanie autobusom
23
Ready to learn
Travelling by air / Cestovanie lietadlom
24
Ready to learn
Passport control and customs / Pasová kontrola a c
25
Ready to learn
Making a reservation / Rezervovanie hotelovej izby
26
Ready to learn
Hotel and accommodation / Hotel a ubytovanie
27
Ready to learn
In hotel / V hoteli
28
Ready to learn
Eating and drinking / Jedlo a nápoje
29
Ready to learn
Food / Jedlo
30
Ready to learn
Drinks / Nápoje
31
Ready to learn
Menu guide / Sprievodca jedálnym lístkom
32
Ready to learn
Describe food and drinks / Opísanie jedla a nápojo
33
Ready to learn
Shopping / Nakupovanie
34
Ready to learn
Shopping for clothes / Nakupovanie oblečenia
35
Ready to learn
Services and repairs / Služby a opravy
36
Ready to learn
Random words I / Náhodné slová
37
Ready to learn
Random words II / Náhodné slová
38
Ready to learn
Slang from funny english