Level 2
Level 1

Basic Phrases / Základné frázy


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yes
áno
no
nie
maybe
možno
please
prosím
thank you
ďakujem
thanks
díky
thank you very much
ďakujem veľmi pekne
you're welcome
prosím / nie je za čo
don't mention it
to nestojí za reč
not at all
niet za čo
hi
ahoj / čau (neformálne)
hello
dobrý deň
goodbye
dovidenia
good morning
dobré ráno
good afternoon
dobré popoludnie
good evening
dobrý večer
good night
dobrú noc
see you
vidíme sa
see you soon
do skorého videnia
see you later
uvidíme sa neskôr
have a nice day
želám Ti / Vám pekný deň
have a good weekend
želám Ti / Vám pekný víkend
excuse me
prepáčte (pri vyrušení)
sorry
prepáč (te) / pardón
no problem
žiadny problém / nič sa nestalo
it's OK
to je v poriadku (začína na I)
that's OK
to je v poriadku (začína na t)
don't worry about it
to je v poriadku, nerobte si starosti
do you speak English?
hovoríte po anglicky?
I don't speak English
nehovorím po anglicky
I don't speak much English
nehovorím veľmi dobre po anglicky
I speak a little English
hovorím trochu po anglicky
please speak more slowly
prosím hovorte pomalšie
please write it down
napíšte to prosím vás
could you please repeat that?
mohli by ste to prosím zopakovať?
I understand
rozumiem
I don't understand
nerozumiem
I know
viem
I don't know
neviem
excuse me, where's the toilet?
prepáčte, kde sú toalety?
Entrance
Vchod
Exit
Východ (nie svetová strana)
Emergency exit
Únikový východ
Push
Tlačiť
Pull
Ťahať
Toilets
Toalety
Gents
Páni (skrátene)
Ladies
Dámy
Vacant
Voľné
Occupied
Obsadené (začína na o)
Engaged
Obsadené (začína na e)
Out of order
Mimo prevádzky
No smoking
Zákaz fajčiť
Private
Nepovolaným vstup zakázaný / súkromný