Level 9 Level 11
Level 10

Education / Vzdelanie


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
are you a student?
si študent?
what do you study?
čo študuješ?
where do you study?
kde študuješ?
what university do you go to?
na ktorú univerzitu chodíš?
which year are you in?
v ktorom si ročníku?
I'm in my first year
som v prvom ročníku
do you have any exams coming up?
máš práve pred skúškami?
I've just graduated
pred nedávnom som zmaturoval
I'm doing a PhD in chemistry
robím si doktorát z chémie
I'm doing a masters in law
robím si magistra na právnickej fakulte
did you go to university?
chodil si na vysokú školu?
I didn't go to university
nešiel som na vysokú školu
where did you go to university?
kde si chodil na vysokú školu?
I went to Cambridge
chodil som na Cambridge
what did you study?
čo si študoval?
I studied maths
študoval som matematiku
where did you go to school?
kde si chodil do školy?
I went to school in BA
chodil som do školy v BA
how many more years do you have to go?
koľko rokov ti ešte zostáva?
what do you want to do when you've finished?
čo chceš robiť po skončení?
get a job
nájsť si prácu
go travelling
cestovať
I don't know what I want to do after university
neviem čo chcem robiť po vysokej škole.