Level 12 Level 14
Level 13

Time expressions / Vyjadrovanie času


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the day before yesterday
predvčerom
yesterday
včera
today
dnes
tomorrow
zajtra
the day after tomorrow
pozajtra
last night
minulá noc
tonight
dnes večer / dnes v noci
tomorrow night
zajtra večer / zajtra v noci
in the morning
ráno
in the afternoon
poobede
in the evening
večer
last week / month / year
minulý týždeň / mesiac / rok
next week
budúci týždeň
five minutes ago
pred piatimi minútami
an hour ago
pred hodinou
a week ago
pred týždňom
two weeks ago
pred dvomi týždňami
a month ago
pred mesiacom
a year ago
pred rokom
a long time ago
dávno
in ten minutes
o desať minút
in an hour
o hodinu
in a week's time
v priebehu týždňa
in ten days' time
v priebehu desiatich dní
the previous day
predchádzajúci deň
the previous week
minulý týždeň
the following day
nasledujúci deň
the following month
nasledujúci mesiac
I lived in Canada for six months
v Kanade som žil / žila šesť mesiacov
I've worked here for nine years
pracoval / pracovala som tu deväť rokov
I'm going to France tomorrow for two weeks
zajtra odchádzam do Francúzska na dva týždne
we were swimming for a long time
dlho sme plávali
what's the time? / what time is it?
koľko je hodín?
could you tell me the time, please?
mohli by ste mi, prosím, povedať koľko je hodín?
do you happen to have the time?
neviete náhodou koľko je hodín?
it's exactly / about / almost / just gone
je / sú ... presne / okolo / takmer / po
quarter past one
štvrť na dve ( štvrť po 1)
half past two
pol tretej ( pol po 2)
quarter to four
trištvrte na štyri ( štvrť do 4)
It's three o'clock
tú tri hodiny
five past one
päť minút po jednej
twenty past four
dvadsať minúť po štvrtej
five to two
o päť dve
ten fifteen
desať pätnásť
ten thirty
desať tridsať
ten am
desať doobeda
six pm
šesť poobede
noon / midday
poludnie
midnight
polnoc
my watch is fast
moje hodinky idú popredu
my watch is slow
moje hodinky idú pozadu
what's the date today?
aký je dnes dátum?
15 October
15 Október
Monday, 1 January
pondelok, 1. januára
on 2 February
2. februára
at the beginning of July
na začiatku júla
in mid-December
v polovici decembra
at the end of March
na konci marca
by the end of June
do konca júna