Level 16 Level 18
Level 17

Travel / Cestovanie


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
where's the ticket office?
kde je predajňa lístkov?
where do I get the bus to WIen from?
odkiaľ ide autobus do Viedne?
where do I get the ferry to Sicilia from?
odkiaľ ide trajekt na Sicíliu?
where do I get the train to Kosice from?
odkiaľ ide vlak do Košíc?
what time's the next train to Prague?
o koľkej ide najbližší vlak do Prahy?
this flight has been cancelled
tento let bol zrušený
this flight has been delayed
tento let mešká
have you ever been to Italy?
bol si v Taliansku?
yes, I went there on holiday
áno, bol som tam na dovolenke
no, I've never been there
nie, nikdy som tam nebol
I've never been, but I'd love to go someday
nebol som, ale rád by som sa tam niekedy vybral
how long does the journey take?
ako dlho trvá cesta?
what time do we arrive?
o koľkej tam dorazíme?
do you get travel sick?
býva ti niekedy zle počas cestovania?
have a good journey!
šťastnú cestu!
enjoy your trip!
užite si výlet!
I'd like to travel to Spain
chcel / chcela by som cestovať do Španielska
I'd like to book a trip to Berlin
chcel / chcela by som si zarezervovať cestu do Berlína
how much are the flights?
koľko stojí letenka?
do you have any brochures on Switzerland?
máte nejaký katalóg o Švajčiarsku?
do I need a visa for Turkey?
potrebujem víza do Turecka?