Level 17 Level 19
Level 18

Asking and giving directions / Ako sa spýtať a odp


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
excuse me, could you tell me how to get to the bus station?
prepáčte, mohli by ste mi povedať ako sa dostanem na autobusovú stanicu?
excuse me, do you know where the post office is?
prepáčte, viete kde je pošta?
sorry, I'm not from around here
je mi ľúto, nie som odtiaľto
I'm looking for this address
hľadám túto adresu
are we on the right road for Dúbravka?
sme na správnej ceste do Dúbravky?
do you have a map?
máte mapu
can you show me on the map?
môžte mi to ukázať na mape?
it's this way
je to tadeto
it's that way
je to tamtým smerom
you're going the wrong way
idete nesprávnou cestou
you're going in the wrong direction
idete nesprávnym smerom
take this road
musíte ísť po tejto ulici
go down there
musíte ísť tadeto
take the first on the left
odbočte do prvej ulice vľavo
take the second on the right
odbočte do druhej ulice vpravo
turn right at the crossroads
na križovatke odbočte doprava
continue straight ahead for about a mile
pokračujte rovno asi 1 mílu (1 míľa je približne 1,6 kilometra)
continue past the fire station
pokračujte okolo požiarnej stanice
you'll pass a supermarket on your left po ľavej strane prejdete okolo supermarketu
o ľavej strane prejdete okolo supermarketu
keep going for another hundred yards
choďte ďalej asi sto jardov (asi 91 metrov)
it'll be on your left
uvidíte to po vašej ľavej strane
it'll be straight ahead of you
uvidíte to rovno pred vami
how far is it?
ako je to ďaleko?
how far is it to the airport?
ako ďaleko je na letisko?
how far is it to the beach from here?
ako ďaleko je odtiaľto na pláž ?
is it far?
je to ďaleko?
is it a long way?
je to dlhá cesta?
it's not far
je to neďaleko
It's quite close
je to celkom blízko
it's quite a long way
je to dosť ďaleko
it's a long way on foot
je to dlhá cesta peši
it's a long way to walk
je to dlhá cesta peši
it's about a mile from here asi mílu odtiaľto (1 míľa je približne 1,6 kilometra)
je to asi mílu odtiaľto (1 míľa je približne 1,6 kilometra)