Level 18 Level 20
Level 19

Motoring / Motorizmus


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
can I park here?
môžem tu zaparkovať?
where's the nearest petrol station?
kde je najbližšia pumpa?
how far is it to the next services?
ako ďaleko je k najbližšiemu motorestu?
are we nearly there?
sme už skoro tam?
please slow down!
spomaľ, prosím!
we've had an accident
mali sme nehodu
sorry, it was my fault
prepáč, bola to moja chyba
it wasn't my fault
nebola to moja chyba
you've left your lights on
nechal / nechala si zapnuté svetlá
have you passed your driving test?
prešiel si skúškami na vodičák?
how much would you like?
koľko by ste chceli natankovať?
full, please
plnú nádrž, prosím
£25 worth, please
za 25 libier, prosím
it takes petrol / diesel
tankujem benzín / naftu
it’s an electric car
je to elektromobil
can I check my tyre pressures here?
môžem si tu skontrolovať tlak v pneumatikách?
my car's broken down
moje auto je pokazené
my car won't start
moje auto nechce naštartovať
we've run out of petrol
minul sa nám benzín
the battery's flat
baterka je vybitá
have you got any jump leads?
máte štartovací kábel?
I've got a flat tyre
mám prázdnu pneumatiku
I've got a puncture
mám defekt
there's something wrong with the engine
niečo nie je v poriadku s motorom
there's something wrong with the brakes
niečo nie je v poriadku s brzdami
the car's losing oil
auto stráca olej
could I see your driving licence?
môžem vidieť váš vodičský preukaz?
do you know what speed you were doing?
viete akou rýchlosťou ste išli?
are you insured on this vehicle?
ste poistený na šoférovanie tohoto auta?
could I see your insurance documents?
môžem vidieť váš doklad o poistení?
have you had anything to drink?
pili ste alkoholický nápoj?
how much have you had to drink?
koľko ste vypili?
could you blow into this tube, please?
prosím, fúknite do trubičky?
Give way / No entry / One way
Daj prednosť / Zákaz vjazdu / Jednosmerná ulica
Vehicles will be clamped
Vozidlám bude nasadené imobilizačné zariadenie (papuča)
Parking / No parking / No stopping
Parkovanie / Zákaz parkovania /Zákaz zastavenia
Keep left
Choďte vľavo / Jazdite vľavo
Get in lane
Zaraďte sa
Slow down
Spomalte
No overtaking
Zákaz predbiehania
Low bridge
Nízky most
Level crossing
Železničné priecestie
Bus lane
Pruh vyhradený pre autobusy
No through road
Zákaz prejazdu
Caution
Pozor (c)
Fog
Hmla
Diversion
Odklonená premávka / Obchádzka
Road closed
Uzavretá cesta
Roadworks
Na ceste sa pracuje
Accident ahead
Nehoda pred vami
Queue ahead
Kolóny pred vami (kjú)
Queues after next junction
Kolóny za ďalšou križovatkou
On tow
Ťahané vozidlo
Services
Motorest
Don't drink and drive
Nepite počas riadenia motorového vozidla