Level 20 Level 22
Level 21

Travelling by taxi / Cestovanie taxíkom


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do you know where I can get a taxi?
viete odkiaľ by som si mohol / mohla zobrať taxík?
do you have a taxi number?
máš číslo na taxík?
I'd like a taxi, please
chcel / chcela by som si objednať taxík
sorry, there are none available at the moment é
je mi ľúto, momentálne sú všetky obsaden
where are you?
kde ste?
what's the address?
na akú adresu?
could I take your name, please?
vaše meno, prosím?
how long will I have to wait?
ako dlho musím čakať?
how long will it be?
ako dlho to bude?
quarter of an hour
štvrť hodinu
about ten minutes
asi desať minút
it's on its way
už je na ceste
where would you like to go?
kam to bude?
I'd like to go to
chcel / chcela by som ísť na
could you take me to the city centre ?
mohli by ste ma zobrať do centra mesta?
how much would it cost to Heathrow Airport?
koľko by to stálo do / k / na letisko Heathrow?
how much will it cost?
koľko to bude stáť?
could we stop at a cashpoint?
mohli by ste zastaviť pri bankomate?
is the meter switched on?
je zapnutý taxameter?
please switch the meter on
prosím vás, zapnite taxameter
how long will the journey take?
ako dlho bude trvať cesta?
do you mind if I open the window?
bude vám vadiť, ak otvorím okno?
do you mind if I close the window?
bude vám vadiť, ak zatvorím okno?
are we almost there?
sme už skoro tam?
how much is it?
koľko to bude?
have you got anything smaller?
máte menšiu bankovku?
that's fine, keep the change
to je v poriadku, nechajte si drobné
would you like a receipt?
prosíte si potvrdenku?
could I have a receipt, please?
mohol / mohla by som dostať potvrdenku?
could you pick me up here at six o'clock?
mohli by ste ma tu vyzdvihnúť o šiestej?
could you wait for me here?
mohli by ste ma tu počkať?
Taxis
Taxíky
For hire
Na prenájom