Level 21 Level 23
Level 22

Travelling by bus and train / Cestovanie autobusom


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
where's the ticket office?
kde je predajňa lístkov?
where are the ticket machines?
kde sú automaty na lístky?
what time's the next bus / train to ...?
o koľkej ide najbližší autobus / autobus do ...?
can I buy a ticket on the bus?
môžem si kúpiť lístok v autobuse?
how much is a one way / return to London?
Koľko stojí jednosmerný / spiatočný lístok do Londýna?
child single / child return
detský jednosmerný / spiatočný lístok
senior citizens' single / return
dôchodcovský lístok jednosmerný / spiatočný
are there any reductions for off-peak travel?
je zľava na cestovanie mimo dopravnej špičky?
when would you like to travel?
kedy by ste chceli cestovať?
when will you be coming back?
kedy sa budete vracať späť?
I'd like a return to Wien, coming back on Sunday
prosím si spiatočný lístok do Viedne, vracať sa budem v nedeľu
which platform do I need for Prague?
z ktorého nástupišťa odchádza vlak / autobus do Prahy?
where do I change for Kosice?
kde musím prestúpiť, ak chcem ísť do Košíc?
you'll need to change at Brno
musíte prestúpiť v Brne
can I have a timetable, please?
môžem dostať cestovný poriadok, prosím?
how often do the buses run to …?
ako často chodí autobus do …?
how often do the trains run to …?
ako často chodí vlak do …?
I'd like to renew my season ticket, please
rád / rada by som si predĺžil / predĺžila svoj sezónny lístok, prosím
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster
nasledujúci vlak z druhého nástupišťa je do Doncasteru s odchodom 16.35
Platform 11 for the 10.22 to Guildford
vlak do Guildfordu s odchodom 10.22 stojí na nástupišti 11
the train's running late
vlak mešká
the train's been cancelled
vlak bol zrušený
does this bus stop at square?
stojí tento autobus na námestí?
could I put this in the hold, please?
môžem si to, prosím, odložiť sem?
could you tell me when we get to the university?
môžte mi prosím povedať keď budeme pri univerzite?
could you please stop at …?
mohli by ste prosím zastaviť na / pri …?
is this seat free?
je toto miesto voľné?
is this seat taken?
je toto miesto obsadené?
do you mind if I sit here?
môžem si prisadnúť?
tickets, please
lístok, prosím
could I see your ticket, please?
môžem vidieť váš lístok, prosím?
I've lost my ticket
stratil som lístok
what time do we arrive in …?
o koľkej by sme mali byť v
what's this stop?
aká je toto stanica?
what's the next stop?
aká je ďalšia stanica?
this is my stop
toto je moja stanica / zástavka
I'm getting off here
tu vystupujem
is there a buffet car on the train?
je vo vlaku jedálenský vozeň?
do you mind if I open the window?
bude vám vadiť, ak otvorím okno?
we are now approaching
práve vchádzame do stanice
this train terminates here
toto je konečná stanica
all change, please
všetci vystúpte, prosím
please take all your luggage and personal belongings with you
prosím, nezabudnite si zobrať so sebou všetku batožinu a osobné veci
could you tell me where the nearest Tube station is?
mohli by ste mi prosím povedať kde je nabližšia stanica metra?
where's there a map of the Underground?
kde je mapa metra?
over there
tamto
which line do I need for Camden Town?
ktorú linku metra potrebujem, keď sa chcem dostať do Camden Town?
how many stops is it to …?
koľko zástavok je do …?
I'd like a Day Travelcard, please
poprosím celodenný lístok
which zones?
na ktoré zóny?
Platform
Nástupište
Waiting room
Čakáreň
Left luggage
Úschovňa batožiny
Lost property
Straty a nálezy
Underground / Subway
Metro
Bus stop
Autobusová zástavka
Request stop
Zástavka na znamenie
On time
Načas
Expected
Očakávaný prílet
Delayed
Meškanie
Cancelled
Zrušený
Calling at ...
Stanice: / Stojí v …
Seat
Sedadlo
Priority seat
Vyhradené sedadlo (sedadlo, ktoré by malo byť ponúknuté tým, ktorí majú problémy dlhšie stáť, ako napr. tehotným ženám, starším ľuďom alebo ľuďom s postihnutím)
Way out
Východ (w)
Mind the gap
Pozor na medzeru
Northbound platform
Nástupište pre severný smer
Eastbound platform
Nástupište pre východný smer
Southbound platform
Nástupište pre južný smer
Westbound platform
Nástupište pre západný smer