Level 23 Level 25
Level 24

Passport control and customs / Pasová kontrola a c


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
could I see your passport, please?
váš pas, prosím
where have you travelled from?
odkiaľ ste pricestovali?
what's the purpose of your visit?
aký je cieľ vašej návštevy?
I'm on holiday
prišiel som na dovolenku
I'm on business
som tu na služobnej ceste
I'm visiting relatives
prišiel som navštíviť príbuzných
how long will you be staying?
na ako dlho ste pricestovali?
where will you be staying?
kde budete tráviť pobyt?
you have to fill in this landing card
prosím, vyplňte pristávaciu kartu
enjoy your stay!
želám vám príjemný pobyt!
could you open your bag, please?
prosím, otvorte vašu batožinu
do you have anything to declare?
máte niečo na preclenie?
you have to pay duty on these items
za tieto predmety budete musieť zaplatiť clo
EU citizens
Občania EU
Wait behind the yellow line
Čakajte za žltou čiarou
Please have your passport ready
Pripravte si vaše pasy, prosím
Nothing to declare
Nič na preclenie
Goods to declare
Tovar na preclenie