Level 25 Level 27
Level 26

Hotel and accommodation / Hotel a ubytovanie


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
can you recommend any good hotel?
môžte mi odporučiť dobrý hotel?
self-catering apartments
apartmány bez zabezpečeného stravovania
how many stars does it have?
koľko má hviezdičiek?
I'd like to stay in the city centre
rád/rada by som bola v centre mesta
how much do you want to pay?
koľko by ste boli ochotný zaplatiť?
how far is it from the …?
ako ďaleko to je z / zo …?
city centre / downtown
centrum mesta
railway station
železničná stanica
airport
letisko