Level 26 Level 28
Level 27

In hotel / V hoteli


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I've got a reservation
mám tu rezerváciu
could you please fill in this registration form?
vyplňte, prosím, registračný formulár?
my booking was for a double room
rezervovala som si dvojposteľovú izbu so spojenými posteľami
would you like a wake-up call?
želali by ste si budenie?
what time's breakfast?
o koľkej sú raňajky?
breakfast's from 7am till 10am
raňajky sú od 7.00 do 10.00 ráno
could I have breakfast in my room, please?
mohli by ste mi, prosím, priniesť raňajky do izby?
what time's the restaurant open for dinner?
prosím vás, od koľkej sa podáva večera v reštaurácii?
dinner's served between 6pm and 9.30pm
večera sa podáva medzi 18.00 a 21.30
what time does the bar close?
o koľkej sa zatvára bar?
would you like any help with your luggage?
môžeme vám pomôcť s batožinou?
here's your room key
tu je kľúč od vašej izby
your room number's …
číslo vašej izby je …
your room's on the first floor
vaša izba je na prvom poschodí
ground floor
prízemie (v UK)
where are the lifts?
kde sú výťahy?
enjoy your stay!
želám vám príjemný pobyt!
could I have a wake-up call at seven o'clock?
mohli by ste ma, prosím, zobudiť o siedmej ráno?
could you please call me a taxi?
mohli by ste mi, prosím, zavolať taxík?
do you lock the front door at night?
zamykáte v noci vchod do hotela?
if you come back after midnight, you'll need to ring the bell
ak sa vrátite po polnoci, budete musieť zazvoniť
I'll be back around ten o'clock j
vrátim sa okolo desiate
ould I see your key, please?
môžem vidieť váš kľúč, prosím?
are there any laundry facilities?
poskytujete aj čistiarenské služby?
what time do I need to check out?
o koľkej sa musím odhlásiť z izby?
would it be possible to have a late check-out?
bolo by možné odhlásiť sa neskôr?
the key doesn't work
kľúč nefunguje
there isn't any hot water
netečie teplá voda
the room's too hot / cold / noisy
v izbe je veľmi teplo / zima / hlučne
the heating doesn't work
nefunguje kúrenie
one of the lights isn't working
nefunguje jedno zo svetiel
there's no toilet paper
v izbe nie je toaletný papier
could I have a towel, please?
mohla by som, prosím, dostať uterák?
could I have an extra blanket?
mohla by som, prosím, dostať ďalšiu prikrývku?
could you please change the sheets?
mohli by ste, prosím, vymeniť posteľnú bielizeň?
I've lost my room key
stratil som kľúč od izby
Do not disturb
Nevyrušovať
Please make up room
Prosím, upracte moju izbu
Lift out of order
Výťah mimo prevádzky
I'd like to check out
chcela by som sa odhlásiť
I'd like to pay my bill, please
chcela by som zaplatiť, prosím
I think there's a mistake in this bill
myslím, že ste sa pomýlili pri účtovaní
how would you like to pay?
ako budete platiť?
I'll pay by credit card
budem platiť kreditnou kartou
I'll pay in cash
budem platiť v hotovosti
have you used the minibar?
mali ste niečo z minibaru?
we haven't used the minibar
nemali sme nič z minibaru
could we have some help bringing our luggage down?
mohli by ste nám pomôcť zniesť batožinu?
do you have anywhere we could leave our luggage?
máte priestor, kde by sme si mohli odložiť našu batožinu?
could I have a receipt, please?
mohla by som dostať potvrdenku, prosím?
I hope you had an enjoyable stay
dúfam, že ste mali príjemný pobyt
I've really enjoyed my stay
mala som veľmi príjemný pobyt