Level 2 Level 4
Level 3

Emergencies / V prípade nebezpečenstva


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
help!
pomóc!
be careful!
dajte pozor!
look out!
dávaj pozor!! (začína na l)
watch out!
dávaj pozor!! (začína na w)
please help me
prosím vás, pomôžte mi
call an ambulance!
zavolajte záchranku!
I need a doctor
potrebujem lekára
there's been an accident
stala sa nehoda
please hurry!
prosím vás, ponáhlajte sa!
I've cut myself
porezal som sa
I've burnt myself
popálil som sa
are you OK?
ste v poriadku?
is everyone OK?
sú všetci v poriadku?
stop, thief!
stojte, zlodej!
call the police!
zavolajte políciu!
my wallet's been stolen
ukradli mi peňaženku (pánsku)
my purse's been stolen
ukradli mi peňaženku (dámsku)
my handbag's been stolen
ukradli mi kabelku
my laptop's been stolen
ukradli mi laptop
my phone's been stolen
ukradli mi telefón
I'd like to report a theft
chcem ohlásiť krádež
my car's been broken into
niekto sa mi vlámal do auta
I've been mugged
bol som okradnutý
I've been attacked
bol som napadnutý
fire!
horí!
call the fire brigade!
zavolajte požiarnikov!
can you smell burning?
cítite akoby niečo horelo?
there's a fire
horí tam
the building's on fire
horí budova
I'm lost
stratil som sa
we're lost
stratili sme sa
I can't find my keys
nemôžem nájsť svoje kľúče
I've lost my camera
stratil som môj fotoaparát
I've locked myself out of my car / room
vymkol som sa z môjho auta / izby
please leave me alone
prosím vás, nechajte ma na pokoji