Level 32 Level 34
Level 33

Shopping / Nakupovanie


125 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
what times are you open?
aké máte otváracie hodiny?
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday
máme otvorené od 9.00 do 17.00, pondelok až piatok
we're open from 10am to 8pm, seven days a week
máme otvorené od 10.00 do 20.00, sedem dní v týždni
are you open on ...?
máte otvorené v ...?
what time do you close today?
o koľkej dnes zatvárate?
what time do you open tomorrow?
o koľkej otvárate zajtra?
can I help you?
pomôžem vám?
I'm just browsing, thanks
ja sa len pozerám, ďakujem
how much is this?
koľko to stojí?
how much are these?
koľko tieto stoja?
how much does this cost?
koľko to stojí?
that's cheap
to je lacné
that's good value
to sa oplatí
that's expensive
to je drahé
do you sell ...?
predávate ...?
do you have any ...?
máte ...?
sorry, we don't sell them
je mi ľúto, to nedržíme
sorry, we don't have any left
je mi ľúto, minuli sa
I'm looking for ...
hľadám ...
could you tell me where the ... is?
môžte mi povedať kde nájdem ...?
washing up liquid
prostriedok na umývanie riadu
where can I find the ...?
kde nájdem ...?
have you got anything cheaper?
máte aj lacnejšie?
it's not what I'm looking for
nie je to to, čo hľadám
do you have this item in stock?
máte túto vec na sklade?
do you know anywhere else I could try?
viete kde by som ešte mohol / mohla skúsiť?
does it come with a guarantee?
je na to záruka?
it comes with a one year guarantee
je na to záruka jeden rok
do you deliver?
robíte donášky?
I'll take it
zoberiem si to
I'll take this
zoberiem si toto
anything else?
ešte niečo?
would you like anything else?
želáte si ešte niečo?
are you in the queue?
ste v rade?
next, please!
ďalší, prosím!
do you take credit cards?
beriete kreditné karty?
I'll pay in cash
budem platiť v hotovosti
I'll pay by card
budem platiť kartou
could I have a receipt, please?
môžem dostať potvrdenku, prosím?
would you be able to gift wrap it for me?
mohli by ste mi to prosím zabaliť do darčekového balenia?
would you like a bag?
želáte si tašku?
I'd like to return this
chcela by som toto vrátiť
I'd like to change this for a different size
chcela by som toto vymeniť za inú veľkosť
it doesn't work
nefunguje to
it doesn't fit
nesedí to
could I have a refund?
môžem dostať naspäť peniaze?
have you got the receipt?
máte potvrdenku?
could I speak to the manager?
môžem hovoriť s vedúcim?
Open
Otvorené
Closed
Zatvorené
Open 24 hours a day
Otvorené 24 hodín denne
Special offer
Špeciálna ponuka
Sale
Výpredaj I.
Clearance sale
Výpredaj II.
Closing down sale
Predajňa sa ruší – výpredaj
Good value
Kvalita za dobrú cenu
Buy 1 get 1 free
Kúp dve za cenu jedného
Buy 1 get 1 half price
Kúp jedno a druhé máš za polovicu
Reduced to clear
Výpredaj III.
Half price
Polovičná cena
Out to lunch
Som na obede
Back in 15 minutes
Vrátim sa o 15 minút
Shoplifters will be prosecuted
Zlodeji budú potrestaní
Enter your PIN
Vložte svoj PIN
Please wait
Prosím, čakajte
Remove card
Vyberte kartu
Signature
Podpis
cheap
lacný
customer
zákazník / zákazníčka
discount
zľava
expensive
drahý
price
cena
sale
výpredaj
shop
obchod
shopping bag
nákupná taška
shopping list
nákupný zoznam
special offer
akcia
to buy
kúpiť
to sell
predať
to order
objednať
to go shopping
ísť nakupovať
aisle
ulička
basket
nákupný košík
counter
pult
fitting room
skúšobné kabínky
manager
manažér
shelf
polička
shop assistant
predavač / predavačka
shop window
výklad
stockroom
sklad
trolley
vozík
cashier
pokladník / pokladníčka
cash
hotovosť
change
výdavok
checkout
pokladňa I.
complaint
sťažnosť
credit card
kreditná karta
in stock
na sklade
out of stock
vypredané
carrier bag
igelitová taška
purse
peňaženka I.
queue
rada
receipt
účet
refund
reklamácia (pri ktorej dostanete naspäť hotovosť)
till
pokladňa II.
wallet
peňaženka II.
could I have a carrier bag, please?
mohla by som dostať tašku, prosím?
could I have another carrier bag, please?
mohla by som dostať ďalšiu tašku, prosím?
do you need any help packing?
pomôžem vám s ukladaním?
do you have a loyalty card?
máte našu kartu lojálneho zákazníka?
how much would you like?
koľko by ste chceli?
300 grams
300 gramov
half a kilo
polkila
two pounds
dve libry (1 libra je asi 450 gramov)
8 items or less
8 alebo menej kusov tovaru
Basket only
Iba nákupné košíky
Cash only
Platba iba v hotovosti
Best before end
Najlepšie do
Use by
Spotrebujte do
could you tell me where the bread counter is?
mohli by ste mi povedať kde je pekáreň?
meat section
mäso a mäsové výrobky
that piece of cheese
kúsok tohto syra
a slice of pizza
trojuholník pizze
six slices of ham
šesť plátkov šunky
some olives
olivy