Level 34 Level 36
Level 35

Services and repairs / Služby a opravy


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do you know where I can get my ... repaired?
viete kde by mi vedeli opraviť moje ...?
phone
telefón
watch
hodinky
camera
fotoaparát
shoes
topánky
the screen’s broken
displej je pokazený
there's something wrong with my watch
niečo nie je v poriadku s mojimi hodinkami
do you do laptops repairs?
opravujete notebooky?
how much will it cost?
koľko to bude stáť?
when will it be ready?
kedy to bude hotové?
how long will it take?
koľko to bude trvať?
I can do it straight away
môžem to spraviť na počkanie
it'll be readyby tomorrow
bude to hotové do zajtra
I won't be able to do it for at least two weeks
budem to môcť urobiť až o dva týždne
are you able to repair it?
budete to vedieť opraviť?
we can't do it here
u nás to nebudeme vedieť opraviť
we're going to have to send it back to the manufacturers
musíme to poslať späť výrobcovi
it's not worth repairing
neoplatí sa to opravovať
my watch has stopped
zastali mi hodinky
can I have a look at it?
môžem sa na to pozrieť?
I think it needs a new battery
myslím, že potrebujú novú baterku
I've come to collect my laptop ...
prišiel som si vyzdvihnúť môj notebook
could you print the photos on this memory card for me?
mohli by ste mi prosím vytlačiť fotky z tejto pamäťovej karty
could you print the photos on this memory stick for me?
mohli by ste mi prosím vytlačiť fotky z tohto USB kľúča?
would you like matt or gloss prints?
chceli by ste matné alebo lesklé?
what size prints would you like?
akú veľkosť fotiek si želáte?
could I have this suit cleaned?
chcel by som si dať vyčistiť tento oblek
how much do you charge for a shirt?
koľko stojí vyčistenie košele?
could you take these trousers up an inch?
mohli by ste mi skrátiť tieto nohavice o palec (2,5 cm)?
could you take these trousers down an inch?
mohli by ste mi predĺžiť tieto nohavice o palec (2,5 cm)?
could you take these trousers in an inch?
mohli by ste mi tieto nohavice skrátiť o palec (2,5 cm)
could you take these trousers out two inches?
mohli by ste mi tieto nohavice predĺžiť o dva palce (5 cm)?
could I have these shoes repaired?
mohli by ste mi opraviť tieto topánky?
could you put new heels on these shoes for me?
mohli by ste mi dať nové opätky na tieto topánky?
could I have this key cut?
mohli by ste mi spraviť kópiu z tohto kľúča?
could I have these keys cut?
mohli by ste mi spraviť kópie z týchto kľúčov?
I'd like one copy of each of these, please
potrebuje jednu kópiu z každého z týchto kľúčov, prosím
could I have a key ring?
moholby som dostať krúžok na kľúče?