Level 35 Level 37
Level 36

Random words I / Náhodné slová


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
likewise
podobne
and so forth
a tak ďalej ... atď.
neither
ani
for the moment
na chvíľu, v prvej chvíli
eagerly
dychtivo
over to me
ku mne
at all
vôbec
thanks for accepting my request
ďakujem za prijatie mojej žiadosti
don't mention it
to nestojí za reč
do me favour
urobte mi láskavosť
curious
zvedavý
singular
neobvyklý, pozoruhodný
where have you been
kde si bol...
occasionally
príležitostne
confidential
dôverný
dissapointed
sklamaný
impressive
pôsobivý
incredible
neuveriteľný
unacceptable
neprijateľný
glory
sláva
proclivity
sklon, náchylnosť
garbage
odpad, odpadky
unleashed
rozpútal (urobil rozruch)
lingerie
spodná bielizeň (ˈlænʒəriː)
fabulously expensive
rozprávkovo drahé
Along with several friends
spolu s niekoľkými priateľmi
watch the latest teaser
sleduj najnovšiu ukážku
hint
náznak
grown-up
dospelý (g - vyrastený)
ingenue
naivná mladá žena
keep up
držať krok
wealthy man
bohatý muž
I can't wait
neviem sa dočkať
a sneak peek
predpremiéra
marvellous
podivuhodný
step out
vykročiť
proof
dôkaz (p)
aught
čokoľvek (a)
pal
kamarát
regret
ľutovať
in a nutshell
v skratke, v krátkosti, stručne povedané
revenge
pomsta, odplata
uncertain
neistý
get well soon
čoskoro sa uzdrav
submit
predložiť
regarding
vzhľadom / čo sa týka
best regards
s pozdravom
awkward
nešikovný