Level 36 Level 38
Level 37

Random words II / Náhodné slová


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
valid
platný
pride
pýcha
excited
vzrušený
confident
istý (c)
freely
voľne
improvement
zlepšenie
harsh
krutý
confidence
sebadôvera, sebavedomie
grateful
vďačný
boost
zosilnenie
clarity
jasnosť
work out
posilovať (v posilovni, vedomosti...)
put off
odložiť
immediacy
bezprostrednosť (robiť niečo okamžite)
overlook
prehliadnúť
recap
zhrnúť
so far
doteraz
miss out
vynechať
over the long-term
v dlhodobom horizonte
sustainable
udržateľný, trvalý
excuses
výhovorky
obstacles
prekážky
obsessed
posadnutý
never give up
nikdy sa nevzdávaj!
enhance
zvýšiť (e)
I'll keep my fingers crossed for you
držím palce (budem ti držať palce)
i have no idea
netuším / nemám poňatia