Level 4 Level 6
Level 5

Making friends / Zoznamovanie


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
what's your name?
ako sa voláš?
my name's
volám sa
this is my friend
toto je môj kamarát
girlfriend
priateľka
wife
manželka
husband
manžel
son
syn
daughter
dcéra
I'm sorry, I didn't catch your name
prepáč, nezachytil som tvoje meno
do you know each other?
poznáte sa?
nice to meet you
rád ťa spoznávam (n)
pleased to meet you
rád ťa spoznávam (p)
how do you do?
teší ma (formálna fráza, ktorá sa používa pri zoznamovaní, správna odpoveď je how do you do?)
how did you know each other?
ako ste sa zoznámili ?
we work together
pracujeme spolu
we used to work together
pracovali sme spolu
we were at school together
chodili sme spolu do školy
through friends
máme spoločných kamarátov
where are you from?
odkiaľ si?
where do you come from?
odkiaľ pochádzaš?
I'm from Slovakia
Som zo Slovenska
what part of Slovakia do you come from?
z akej časti Slovenska pochádzaš?
where do you live?
kde bývaš?
I live in Bratislava
Bývam v Bratislave
I'm originally from Bratislava but now I live in Wien
pochádzam z Bratislavy, ale teraz bývam vo Viedni
I was born in Slovakia but I grew up in England
narodil som sa na Slovensku ale vyrástol som v Anglicku
what brings you to England
čo ťa priviedlo do Anglicka?
I'm on holiday
som tu na dovolenke
I'm on business
som tu na služobnej caste
I live here
žijem tu
I work here
pracujem tu
I study here
študujem tu
why did you come to England
prečo si prišiel do Anglicka
I came here to work
prišiel som sem pracovať
I wanted to live abroad
chcel som žiť v zahraničí
how long have you lived here?
ako dlho tu už žiješ?
I've only just arrived
práve som len prišiel
a few months
zopár mesiacov
about a year
asi rok
just over two years
niečo cez dva roky
three years
tri roky
how long are you planning to stay here?
ako dlho tu plánuješ ostať?
until August
do augusta
a few months
zopár mesiacov
another year
ešte rok
I'm not sure
nie som si istý
do you like it here?
páči sa ti tu ?
yes, I love it!
áno, miľujem to tu!
I like it a lot
veľmi sa mi tu páči
what do you like about it?
čo sa ti tu páči?
how old are you?
koľko máš rokov?
I'm twenty-two years old
Mám dvadsaťdva
when's your birthday?
kedy máš narodeniny?
it's 16 May
je to 16. mája
who do you live with?
s kým bývaš?
do you live with anybody?
bývaš s niekým?
I live with
bývam s
do you live on your own?
bývaš sám?
I live on my own
bývam sám
share with one other person
delím sa so spolubývajúcim / spolubývajúcou
what's your phone number?
aké je tvoje telefónne číslo?
what's your email address?
aká je tvoja emailová adresa?
what's your address?
akú máš adresu?
could I take your phone number?
mohol by si mi dať svoje telefónne číslo?
could I take your email address?
mohol by si mi dať svoju emailovú adresu?
are you on skype
si na skype?