Level 6 Level 8
Level 7

Family and relationships / Rodina a vzťahy


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do you have any brothers or sisters?
máš bratov alebo sestry?
yes, I've got a brother
áno, mám brata
a sister
sestra
an elder brother
staršieho brata
a younger sister
mladšiu sestru
one brother and two sisters
jedného brata a dve sestry
no, I'm an only child
nie, som jedináčik
have you got any kids?
máš deti? (have you)
do you have any children?
máš deti? (do you)
yes, I've got a girl and a boy
áno mám dievča a chlapca
I don't have any children
nemám deti
do you have any grandchildren?
máš vnukov alebo vnučky?
where do your parents live?
kde žijú tvoji rodičia?
what do your parents do?
čo robia tvoji rodičia?
what does your father do?
čo robí tvoj otec?
what does your mother do?
čo robí tvoja mama?
are your grandparents still alive?
žijú ešte tvoji starí rodičia?
where do they live?
kde bývajú?
do you have a boyfriend?
máš priateľa?
do you have a girlfriend?
máš priateľku?
are you married?
si vydatá / ženatý?
are you single?
si slobodná / slobodný?
are you seeing anyone?
chodíš s niekým?
single
slobodná / slobodný
engaged
zasnúbená / zasnúbený
married
vydatá / ženatý
divorced
rozvedená / rozvedený
separated
odlúčená / odlúčený (žijeme oddelene)
a widow
vdova
a widower
vdovec
I'm seeing someone
chodím s niekým
have you got any pets?
máš doma nejaké zvieratko?
what's his name?
ako sa volá?
she's called
volá sa
what are their names?
ako sa volajú?
they're called
volajú sa
how old is she?
koľko má rokov?