Level 7 Level 9
Level 8

Interests / Záujmy


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
what do you like do in your spare time?
čo rád robíš vo voľnom čase?
I quite like cooking
celkom rád varím
I really like dancing
naozaj veľmi rád tancujem
I love going out
milujem chodiť sa zabávať
I enjoy travelling
rád cestujem
I don't like noisy bars
nemám rád hlučné bary
I don't like nightclubs
nemám rád diskotéky
i hate shopping
nenávidím nakupovanie
I can't stand footbal
neznášam futbal
I'm interested in languages
zaujímam sa o cudzie jazyky
that's interesting
to je zaujímavé
I read a lot
veľa čítam
have you read any good books lately?
čítal si v poslednom čase nejakú dobrú knihu?
have you seen any good films recently?
videl si v poslednom čase nejaký dobrý film?
do you play any sports?
robíš nejaký šport?
yes, I play golf
áno, hrám golf
I'm a member of a gym
chodím do posilňovne
no, I'm not particularly sporty
nie, nie som veľmi na šport
I like watching hockey
rád pozerám hokej
which team do you support?
ktorému tímu fandíš?
I support HC Slovan
fandím HC Slovanu
I'm not interested in football
nezaujímam sa o futbal
do you play any instruments?
hráš na nejaký hudobný nástroj?
yes, I play the guitar
áno, hrám na gitaru
yes, I've played the piano for five years
áno, hrám na klavír už päť rokov
I'm learning to play the violin
učím sa hrať na husle
I'm in a band
som v kapele
I sing in a choir
spievam v zbore
what kind of music do you like?
akú hudbu máš rád?
what kind of music do you listen to?
akú hudbu počúvaš?
lots of different stuff
rôzne štýly
have you got any favourite singer or bands?
máš obľúbeného speváka (čku) alebo skupinu?