Level 8 Level 10
Level 9

Jobs / Zamestnanie


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
what do you do?
čo robíš?
what do you do for a living?
čím sa živíš?
what sort of work do you do?
akú prácu robíš?
what line of work are you in?
v akej oblasti pracuješ?
I work as a secretary
pracujem ako sekretárka
I work in sales
pracujem v obchode
I stay at home and look after the children
som doma a starám sa o deti
I'm a housewife
som v domácnosti
I've got a part-time job
pracujem na polovičný úväzok
I've got a full-time job
pracujem na plný úväzok
I'm unemployed
som nezamestnaný
I'm out of work
nepracujem
I'm looking for job
hľadám si zamestnanie
I'm not working at the moment
teraz nepracujem
I've been made redundant
prepustili ma z dôvodu nadbytočnosti
I do some voluntary work
pracujem ako dobrovolník
I'm retired
om na dôchodku
who do you work for?
pre koho pracuješ?
I'm self-employed
som živnostník
I have my own business
mám vlastné podnikanie
I've just started work at
práve som začal pracovať v
where do you work?
kde pracuješ?
I work in an office
pracujem v kancelárii
I work in a shop
pracujem v obchode
I work in a restaurant
pracujem v reštaurácii
I work from home
pracujem z domu
I'm training to be an engineer
študujem za inžiniera
I'm a trainee accountant
som účtovník
I'm on a course at the moment
teraz chodím na kurz
I'm on work experience
práve som na praxi
I'm doing an internship
som na pracovnej stáži