Level 12 Level 14
Level 13

Say it in passive voice


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Design a building
Zaprojektować budynek
Collapse
Zawalić się
Chemical compound
Związek chemiczny
Complete a task
Wykonać zadanie
Publish a novel
Publikować powieść
Invade a country
Najeżdżać kraj
Occur
Pojawić się
Examine a patient
Zbadać pacjenta
Fall down the stairs
Spaść ze schodów
Swim across a lake
Przepłynąć jezioro