Level 17 Level 19
Level 18

Enrich your vocabulary - weather idioms


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Calm before the storm
Cisza przed burzą
Be on cloud nine
Być w siódmym niebie
Fair-weather friend
fałszywy przyjaciel
Head in the clouds
Głowa w chmurach
In a fog
skonsternowany
Come rain or shine
bez względu na pogodę
Take a rain check
przesunąć coś w czasie
Save for a rainy day
zachować na czarną godzinę
Under the weather
Czuć się źle
When it rains, it pours
Nieszczęścia chodzą parami
Every cloud has a silver lining
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
The rain is starting to let up
Deszcz zaczyna cichnąć
Make sure to bundle up
Ubierz się ciepło
I got caught in a downpour
Złapała mnie ulewa