Level 4 Level 6
Level 5

Enrich your vocabulary


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I’m about to leave.
Zaraz wychodzę.
Up in the air
pod znakiem zapytania
Better off
zamożniejszy
All of a sudden
Nagle
It’s time we left.
Nadszedł czas wyjazdu.
From scratch
od zera / od początku
Start again from scratch
Zacząć znowu od początku
The benefit of the doubt
Przywilej wątpliwości
It was for the best.
To wyszło na dobre.
For good
Na dobre
Close call
o mały włos/ niewiele brakowało